KOMMUNE-NM: Det er spesielt kommunene i Nordland og innlandskommunene i Hedmark og Oppland som har styrket seg over tid.

Kommunene i Nordland som rangerer lavest på den årlige målingen, har likevel hatt størst framgang de siste fem årene, ifølge NHO-rapporten som er utført av Menon Economics og som E24 omtaler.

– Det er veldig gledelig med positiv utvikling. Nøkkelen til å gjøre det bra er arbeidsplasser i de private bedriftene. Når bedriftene har en positiv utvikling, så har kommunene en positiv utvikling, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Han heier på at de som lykkes, og de som skaper arbeidsplasser, må bli et viktig tema i lokalvalgkampen rundt om i landet.

På bånn

NHO har publisert Kommune-NM årlig siden 2013. Her rangeres kommunene ut fra rammebetingelser og prestasjoner som er positive for næringslivet. Undersøkelsen omfatter temaene næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommuneøkonomi.

Øverst på årets liste finner vi Oslo, Sola og Bærum, mens Fosnes, Kvalsund og Kvæfjord ligger på bånn.

NHO-sjefen trøster kommunene, som enten har rykket ned på lista eller som ligger langt nede, med at man ikke nødvendigvis gjør en dårligere jobb. De kan ha styrket posisjonen, men blitt forbigått av andre som har styrket seg mer. Som allerede beskrevet, er det i dag mindre avstand mellom topp og bånn enn tidligere, og samtidig kommer kommunene generelt bedre ut på indikatorene.

Almlid har følgende liste til kommunene som vil styrke sitt lokale næringsliv:

Ha tilgjengelig næringsarealer for eksisterende og nytt næringsliv. Rask behandling av søknader av for eksempel bygg. Jobbe for å få gode samferdselsløsninger.

– Vi ser at et godt samarbeid mellom det private og offentlige skaper gode løsninger. Dette betyr mye, og mange flere ordførere enn tidligere ser verdien av samarbeid for å løse oppgaver og å skape næringsliv, sier han.

Tettbygde strøk

Det er altså kommunene i Nordland som har gått mest fram og kommunene i Rogaland som i snitt har gått mest tilbake de siste årene. Ifølge rapporten gjenspeiler endringene den fallende prisen på olje. Det har særlig vært negativt for utviklingen på Vestlandet.

Kommunene som topper lista, ligger på østlandsområdet, langs kysten i Sør-Norge og i byområder. Disse kommunene har byer eller større tettsteder, er preget av utdanningsmiljø eller høyteknologimiljøer eller har oppdrettsnæring og energiproduksjon. Reiselivskommuner gjør det også bra.

De som rangerer lavest, ligger i Trøndelag og nordover, samt det indre av Østlandet.