Stadig oftere ser vi at NRK-Rogaland bruker TV-innslag om og fra fylket til ren Stavanger-reklame - på bekostning av Nord-Rogaland. Det er min mening.

Programskaperne passer gjerne under sending på å ha skulpturen "Sverd i fjell" fra 1983 som dominerende bakgrunn. Den ble satt opp for å markere at Harald Hårfagre samlet Norge til et rike ved slaget i Hafrsfjord rundt 872.

Det er etter min mening avgjort et forsøk på å stjele oppmerksomheten fra Haraldsstøtta som ble reist i Skåre i 1872 -- nettopp til minne om dette slaget. Vi behøver ikke et konkurrerende riksmonument som gir inntrykk av at skulpturen i Stavanger er viktigere siden den stadig vekk blir vist gjennom slik snik-reklame i fjernsyn.

Karmøy/Karmsund oppfatter seg vel som mer betydningsfullt viking-konge-tilholdssted enn Jæren.

At siddiser for 40 år siden reiste dette unødvendige minnesmerket som de vel visste av Stavanger ville bruke for alt det er verdt, er én sak, men at NRK-Rogaland skal være talerør for å bagatellisere betydningen av Haraldshaugen er ikke "etter boken". TV-seerne må jo få det inntrykk at det er disse sverd som er det egentlige riksmonument til minne om samlingen av landet.

Er det med hensikt at NRK-Stavanger bruker "Sverd i fjell" som bakgrunn for mange innslag.

Når får vi se Haraldsstøtta som fast bakgrunn i TV-sendinger?