NRK-journalistene streiker med krav om kompetanseløft, bedre behandling av tilkallingsvikarer og å minske lønnsgapet noe til journalister i de andre riksmediene. Lønnsforskjellen mellom NRK og de store mediehusene er på 110.000 kroner, men partene er uenige om sammenligningsgrunnlaget.

Juridisk direktør i NRK, Olav Nyhus, sier til VG at MBL (mediebedriftenes landsforening)-statistikken gir et feil bilde. Han understreker at NRK i mindre fylker ligger over gjennomsnittet hva gjelder lønn.

– NRKs virksomhet med 1.700 journalister er en annen virksomhet enn det klubben viser til i statistikken. Vår bedrift er mer mangfoldig, og det er ikke naturlig å sammenligne med de største avisene, sier Nyhus til avisen.

Det er imidlertid klubbleder Richard Aune uenig i fordi stoffet NRK-journalistene leverer skal være både regionalt og nasjonalt.

– Det er et helt meningsløst resonnement. Så lenge du leverer det samme produktet, har det samme ansvaret og kompetansen, så skal du tjene likt. Det er det som er avgjørende, ikke hvor mange kvadratmeter du har på kontoret, sier han.

Aune sier til VG at det heller ikke gir mening å sammenligne et distriktskontor med 40 ansatte og en lokalavis med to ansatte.

– I de fleste fylkene der NRK kommer forholdsmessig bedre ut, jobber de øvrige journalistene i redaksjoner med to-tre og med svært dårlig økonomi, sier han.