BØRS: Kriserammede Solstad Offshore gikk rett opp over 16 prosent på børs torsdag ettermiddag. 

Men så snudde det. Aksjen falt tilbake til 2,7 prosent høyere enn verdien da børsen åpnet torsdag.

Grunnen til oppgangen skjedde etter selskapet ble enig med kreditorene om en ny fristutsettelse for betaling av renter og avdrag. Det var i siste liten. Fristen løp ut i dag 20. juni. Ny frist med kreditorene er satt til utgangen av oktober.

– Selv om forhandlingene om restrukturering av Solstad Offshore går framover, er det behov for mer tid for å finne en bærekraftig løsning på den finansielle situasjonen, skriver selskapet i en børsmelding.