ANLEGG: Som Haugesunds Avis skrev for noen uker siden, har koronakrisen ikke satt en stopper for byggeprosjektene til Haugesund kommune.

– Planleggingen av de store prosjektene for ungdomsskole, svømmehall, gravearbeid på Flotmyr og idrettshall går som normalt, sa Haugesund-ordfører Arne Christian Mohn (Ap).

Nå har kommunen varslet om oppstart av detaljregulering for nettopp disse prosjektene.

– Det var en milepæl for oss, sier Bjørnar Måleng.

Han er kommunaldirektør for tekniske tjenester, og skal holde hånden på rattet i «de tre store» utbyggingene: Folkebad på Flotmyr, Haraldsvang skole og flerbrukshaller i Idrettsparken.

Nå begynner det å skje noe

I forrige uke varslet Haugesund kommune oppstart av detaljregulering for Haugesund folkebad på Flotmyr.

"Planen skal videreutvikle dette arealet av områdereguleringen for Flotmyr, RL1701 i større detalj. Det skal legges til rette for folkebad med tilhørende funksjoner i nordvest, i nordre del av bygget skal ny tilgrensende kollektivterminal ha venterom, sjåførfasiliteter osv. Mulighet for kontorer eller tjenestestyring i forbindelse med folkebadet skal vurderes. Planavgrensningen tar med seg et noe større område enn selve folkebadet for å klargjøre for tilhørende infrastruktur. Dette inkluderer underjordisk parkering mot sør, samt drosjeplasser og korttidsstopp for av- og påstigning langs Leirangergata i nordøstre del av planområdet", skriver kommunen på sine nettsider.

I kunngjøringen heter det også at «behovet for konsekvensutredning er vurdert og det er konkludert med at planen ikke faller inn under forskriftens vilkår».

Kommunen har også varslet om oppstart av detaljregulering for Haraldsvang skole og østre del av idrettsparken.

«Planen skal videreutvikle dette arealet av områdereguleringen for Haugesund idrettspark, RL 1634 i større detalj. Det skal legges til rette for ny ungdomsskole og idrettshaller i samspill med hverandre og idrettsparken for øvrig, med stort hensyn til viktige gang- og sykkel-forbindelser, friområder og naturverdier. Planen skal konsekvensutredes», skriver kommunen på sine nettsider.

Nærmer seg konkurranse

– Vi er et steg nærmere de ulike trinnene vi må igjennom, sier Måleng om veien videre.

Oppstart for detaljregulering er det første trinnet i planarbeidet. Fristen for innspill er satt til 18. mai, som altså er om tre uker.

Den nye kommunaldirektøren, som har lang fartstid i entreprenørbransjen, forteller at kommunen ønsker å samkjøre plan- og byggeprosessen i de tre prosjektene.

– Det gjør vi for ikke å tape unødvendig tid, sier han, vel vitende om at det haster med ny svømmehall.

Neste trinn er å lyse ut en konkurranse «hvor utarbeiding av detaljregulering vil inngå. Vinnerkonseptet for konkurransen vil danne grunnlag for planarbeidet», heter det i forrige ukes kunngjøring.

– Det blir en konkurranse med forpliktende pris og forslag til løsning, sier Måleng.

Ferdigstillelse i 2022?

Han bekrefter at kommunen jobber for fullt med konkurransen.

– Målet er å gjøre det så fort som mulig. Jeg våger ikke å si den og den måneden, men vi tilstreber å gå ut så fort som mulig, sier Måleng.

– Betyr det utlysning i år?

– Et av prosjektene blir i år, sier han, og gjentar dermed det som kom fram for noen uker siden: Nemlig at det kan være lurt å ikke legge ut de store prosjektene på likt.

Kommunedirektør Ole Bernt Thorbjørnsen har tidligere sagt at målsettingen for «de tre store» er ferdigstillelse i 2022.

– Hvordan ligger dere egentlig an?

– Det er mange ting som spiller inn på framdriften. Vi jobber ufortrødent videre med å bli ferdig så fort som mulig, og har for eksempel landet en avtale med fylkeskommunen om framdrift på Flotmyr. Den måtte vi ha på plass først. Vi skal skynde oss så fort vi kan, men vi må kvalitetssikre at det blir gode og riktige prosjekter. Dette er bygg og områder som skal stå i mange tiår. Det er det vi strever etter, sier Måleng.