HAUGALANDET: Om regjeringen får det som de vil kan det bli langt enklere for enkelte kommuner på Haugalandet og planlegge for utbygging i strandsonen. Næringsbygg, boliger og fritidseiendommer. Og vanskelig for både Tysvær og Haugesund.

– Det vil bli lettere å få ting gjennom. Reglene som gjelder nå for strandsonen er egentlig bare relevant for Oslofjorden, mens vi her på Vestlandet har mer ledig areal å ta av, sier ordfører Osmund Vågå i Bokn.

Bokn og Utsira havner med regjeringens nye forslag i sone 3, og kan la lokale forhold og hensyn styre for eventuell utbygging. Haugesund, Karmøy og Tysvær vil havne i sone 2 – og vil ikke få den samme friheten.

– Her i Bokn vil vi fortrinnsvis ha mer næring og fastboende i kommunen. Vi har ingen konkrete planer akkurat nå, men med dette forslaget vil det bli lettere for oss om det blir aktuelt, sier Våga.

I nabokommunen Tysvær vil de ikke få samme muligheten om regjeringens forslag går gjennom. Høringsfristen er. 1 oktober og skal erstatte dagens statlige retningslinjer fra 2011. Regjeringen ønsker å gi distriktskommunene større mulighet for å legge til rette for næringsutvikling og bosetting langs kysten.

Har lagt opp til flere fritidsboliger

– En større differensiert forvaltning av strandsonen vil gi mer lokal handlefrihet til å utvikle ressursene som ligger langs kysten, og skape vekst og utvikling i Distrikts-Norge, mener distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Ordfører Sigmund Lier vil svare på regjeringens høring. Kommunen vil sammen med Haugesund gjerne bli en sone 3-kommune.

– Vi har hatt en diskusjon sammen med Haugesund rundt dette tidligere. I Tysvær har vi i dag rundt 1.400 hytter, og vi har lagt inn store områder for fritidseiendommer. Vi har lagt til rette for å bli en betraktelig større hyttekommune enn hva vi kan bli om vi havner i sone 2, sier Lier til Haugesunds Avis.

Om Haugesund blir værende i sone 2 kan for eksempel ikke Røvær bygge ut i strandsonen.

Men på Utsira får de lov uten for mye innblanding. Men der ute spiller været inn som en naturlig begrensning.

– Været her ute tilsier at det ikke er forsvarlig å bygge innenfor 100 meter grensen, forteller ordfører Marte Eide Klovning.

– Gjelder det for næringsbygg også?

– Det er unntak. Vindkraftanlegget vårt har egen regulering, og Utsira laks har også fått dispensasjon til å bygge i strandsonen. Men boliger og fritidshytter blir uforsvarlig. Men distriktspolitisk er regjeringens forslag et flott tiltak, mener Eide Klovning.