Trengte bare fem sommervikarer – ansatte 15

I sommer trengte Grieg Seafood egentlig bare å ansette fem sommervikarer på settefiskanlegget i Bokn kommune. De endte opp med å ansette 15 – i år igjen.