Dagfinn Skre har jobbet med og for Avaldsnes i over ti år. Onsdag fikk han Augvaldsprisen for sin innsats

Arkeologiprofessor Dagfinn Skre får Augvaldsprisen 2018.

Arkeologiprofessor Dagfinn Skre får Augvaldsprisen 2018. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Arkeologiprofessor Dagfinn Skre er leder for Kongsgårdsprosjektet Avaldsnes. Han er den 15. som får Augvaldsprisen siden den ble innstiftet i 1992.

DEL

KARMØY: Augvaldsprisen deles ut til personer, lag eller foreninger som har bidratt til å skape et særlig positivt omdømme for Avaldsnes. Eller som i særlig grad har fremmet miljøet i Avaldsnes. Prisen deles ikke ut hvert år, men når komiteen mener det er verdige prisvinnere.

Årets prisvinner er Dagfinn Skre, arkeologiprofessor ved Universitetet i Oslo, og leder av Kongsgårdsprosjektet Avaldsnes siden 2007. 

Dagfinn Skre ledet også de nye utgravninger ved Avaldnes kirke i 2017.

Dagfinn Skre ledet også de nye utgravninger ved Avaldnes kirke i 2017. Foto:

Han regnes som en av Skandinavias fremst vikingtidseksperter.

– Komiteen er veldig fornøyd med årets tildeling, prisvinner har gjort et stort og viktig arbeid som gir store ringvirkninger for Avaldsnes, dermed også for Karmøy kommune og for Avaldsnes som begrep i internasjonalt miljø. Skre har gjort en uvurderlig innsats for å sette det historiske Avaldsnes på kartet, nasjonalt og internasjonalt, heter det i begrunnelsen for prisen.

Fått internasjonal oppmerksomhet

Komiteen består av soknepresten i Avaldsnes, en tidligere prisvinner og leder av Avaldsnes idrettslag, nå henholdsvis Lars-Tore Anda, Marit Synnøve Vea og Helge S. Gaard. Prisen ble det ut onsdag ettermiddag på Norvegen Historiesenter.

– Prisvinneren selv setter stor pris på denne utmerkelsen, forteller Helge S. Gaard.

Gjennom sitt arbeid med Kongsgårdsprosjektet har Skre løftet Avaldsnes inn i et internasjonalt forskningsmiljø. Dette vil gi ny kunnskap om Avaldsnes og utviklingen av det norske kongedømmet også etter at Kongsgårdsprosjektet er avsluttet, heter det videre i begrunnelsen.

Fram til 2024

Kongsgårdprosjektet skulle etter planen avsluttes i 2019, men våren 2017 bevilget Kunnskapsdepartementet 10 millioner til videreføring av prosjektets analyse- og publiseringsfase.

Dette betyr at Dagfinn Skre fram til 2024 kommer til å jobbe med å skrive Avaldsnes og utviklingen av det norske kongedømmet inn i en større europeisk sammenheng.

Kongsgårdprosjektet

• Prosjektet skulle opprinnelig kartlegge Avaldsnes’ rolle som kongesete fra rundt år 200 til tidlig middelalder, inkludert vikingtiden (til rundt år 1100).
• Etter funnet av middelalderens kongsgård i 2012 ble prosjektet utvidet til også å gjelde høymiddelalderen.
• Kongsgården (Hallen) det nå er funnet rester av på Avaldsnes er reist en gang mellom 1250–1319. (trolig av) Den ble påbegynt av Håkon Håkonsson som bygget Olavskirken, og fullført (eller) av  Håkon V Magnusson som gjorde Olavskirken til en av fire kollegiatkirker i Norge.
* Dette er den fjerde kongsgården fra middelalderen som er funnet i Norge. De andre ligger i Bergen, Oslo og Tønsberg.
• På tampen av 2016 ble det på statsbudsjettet satt av 5,4 millioner kroner for å fullføre utgravingene av kongsgården.

. Sist i mai 2018 ble det på revidert nasjonalbudsjett satt av 2,5 millioner til konservering av ruinen. 
• I mai 2017 bevilget regjeringen i revidert nasjonalbudsjett ti millioner kroner ekstra til analyse- og publiseringsfasen.

Kongsgårdprosjektet er et arkeologisk forskningsprosjekt med utgangspunkt i det gamle kongsgårdområdet Avaldsnes ved Karmsundet. Prosjektet er underlagt Kulturhistorisk museum, UiO, og er et samarbeid mellom Kulturhistorisk museum og Karmøy kommune, Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger, Rogaland fylkeskommune, University of Cambridge og Norsk institutt for kulturminneforskning.

Kongsgårdprosjektet baserer seg på prøvegravinger gjennomført av Arkeologisk Museum, UiS i perioden 1992–2006.

Tidligere prismottakere inkulderer Arne Utvik, Marit Synnøve Vea, Avaldsnes skolekorps, Norvald Kaldheim og Jenny Austevik. Prisen er delt ut 14 ganger tidligere.

Artikkeltags