Til sammen har Mattilsynet vært på uanmeldt tilsyn ved 228 besetninger med slaktegris. Blant hele 166 av disse fant inspektørene ett eller flere avvik.

– For mange som driver med slaktegris, følger ikke opp syke og skadde dyr godt nok. Mange slaktegrisbønder er heller ikke flinke nok til å forebygge problemer med dyrevelferden, lyder Mattilsynets hovedkonklusjon.

97 av besetningene som ble undersøkt fikk hastevedtak for dårlig oppfølging av syke og skadde dyr.

– Ikke bra

Mattilsynet understreker at utviklingen har vært positiv underveis i perioden, og at antall besetninger som får hastevedtak, har sunket fra 50 prosent til 29 prosent. Likevel er det for mange avvik, sier regiondirektør Ole Fjetland i Mattilsynet region Sør og Vest.

– Det vi fant var ikke bra for dyrevelferden. For det første viste det seg at syke og skadde dyr ikke følges godt nok opp. For det andre så fant vi at mange dyr ikke har tilgang på aktivitetsmateriale, sier Fjetland NTB.

Aktivitetsmateriale kan for eksempel være halm eller høy. Det settes ut til grisene fordi dyrene tradisjonelt er vant til å rote i jorden etter mat.

– Dette er blant annet viktig for å forebygge at grisene biter i halene til hverandre. Uten noe å rote i, blir de veldig stresset, sier han.

– Sånn skal det ikke være

Flere av de 97 hastevedtakene som ble gjort, skyldtes halesår som ikke var blitt behandlet, noe som kan være veldig smertefullt for grisene.

Det omfattende tilsynsprosjektet som nå er sluttført, startet i midten av 2017. Bakgrunnen var at Mattilsynet i løpet av høsten 2016 fikk et økende antall meldinger fra slakteriene om funn som kunne tyde på dårlige forhold for grisene.

Leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag sier at han tar funnene på største alvor.

– Sånn skal det ikke være. Alle dyr skal ha det bra. Hele husdyrnæringa har gått sammen om et dyrevelferdsprogram for slaktegris som er i gang. Jeg har tro på at dette vil gi gode resultater, sier han.

– For mange funn

Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) sier at det ikke er plass til produsenter som ikke kan ta vare på dyrene sine.

– I løpet av ett års tid må næringen ha vist evne til vesentlig forbedring. Ellers må jeg vurdere hvilke ytterligere virkemidler vi kan sette i verk, sier han.

Han er glad for at Mattilsynet har tatt tak i saken.

– Selv om resultatene er mindre nedslående i siste del av tilsynskampanjen enn i første, er det fortsatt for mange uakseptable funn, sier Dale.