Politimester: – Nå ser vi et helhetlig bilde av Halvorsens historie

Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Etter å ha lest hele Haugesunds Avis' artikkelserie om Finn Halvorsens historie, har politimesteren i Sør-Vest politidistrikt besluttet å se nærmere på sakene som involverer den tidligere motorsykkelmekanikeren.

DEL

HAUGESUND: Denne uken gir Haugesunds Avis i samarbeid med Dagbladet ut en artikkelserie om Finn Kristian Halvorsen og hans sak. Visepolitimester Trond Sekkingstad i Sør-Vest politidistrikt forteller at avisenes samarbeid har gitt grobunn for en ny tilnærming til politisakene tilknyttet Halvorsen.

– Journalistene har gjort en formidabel innsats med å gå gjennom sakskomplekset. De har snakket med Halvorsen og aktuelle folk som har vært involvert. Dette har også medført et arbeid her hos oss ved at vi har funnet frem til opplysninger som journalistene har ønsket innsyn i, sier han.

Visepolitimesteren forteller videre at artikkelserien har gitt en oversikt over Halvorsen-sakene, og at politiet nå ser saken i et mer helhetlig perspektiv.

LES HELE ARTIKKELSERIEN DIGITALT HER

– I artiklene ser vi at det er en del spørsmål som ikke blir besvart, og som vi kunne tenke oss å se nærmere på, sier Sekkingstad.

Hvorfor akkurat nå

For politiet ligger drivkraften bak å se på håndteringen av Halvorsen på nytt også i å styrke tilliten til politiets arbeid. 

– Vår etat er opptatt av å skape tillit, og vi mener derfor at det er viktig at vi forsøker å se på om, og eventuelt hva, vi burde og kunne gjort annerledes, skriver kommunikasjonsrådgiver Linda Merethe Lie i en epost til Haugesunds Avis.

LES OGSÅ: Dette er saken

Visepolitimesteren legger til at Halvorsen-sakene har vært en utfordring for politiets omdømme.

– Saken har pågått i mange år, den har vært kompleks og uoversiktlig. Politiet er ikke interessert i å ha noe sånt hengende i luften, forklarer han.

At et nytt politidistrikt har blitt etablert, har også gjort at det ble naturlig å se på sakskomplekset på nytt.

– Halvorsen har henvendt seg til oss i en årrekke, og når det nå ble nytt politidistrikt per 1. januar 2016, har jeg hatt en dialog med den nye politimesteren knyttet til sakskomplekset med Finn Kristian. Vi har vært veldig i villrede på hva vi skal gjøre, sier Sekkingstad.

Visepolitimesteren legger til at han forstår Halvorsens frustrasjon, og at politiet med en ny undersøkelse av sakshåndteringen ønsker å prøve å hjelpe Halvorsen med å falle til ro.

Rammene ikke klare

Det er politimester Hans Vik som har besluttet at det skal ses nærmere på hvordan saken ble håndtert.

Han har gitt visepolitimesteren oppdraget med å finne folk som skal gjøre jobben, se på hvordan de skal gripe dette an, og komme med forslag på hvordan jobben skal gjøres.

Visepolitimesteren presiserer at det ikke er satt igang en ny etterforskning, men at målet nå er å se på det som har kommet frem av åpne spørsmål. Hvordan arbeidet vil bli utført, er ikke fastsatt ennå.

– Hva undersøkelsene våre vil innebære, er for tidlig å komme inn på akkurat nå, forteller Sekkingstad.

Både sommerferien og faktumet at mange aktører er involvert, er noe av grunnen til at rammene rundt saksarbeidet ikke er klart.

– Aktører som høyere påtalemyndighet, spesialenheten og gjenopptakelseskommisjonen er også involvert i saken, og har sine ansvarsområder, forklarer visepolitimesteren.

Han stiller seg håpefull til at den kommende undersøkingen av Halvorsen-sakene vil gi resultater.

– Vi får håpe at en ny tilnærming fra politiet sin side vil bidra til at vi kommer noe videre, avslutter visepolitimesteren.

Artikkeltags