Litt bedre i Idrettsparken

UTBEDRER: Anleggsarbeidet ved Haraldshallen skal være avsluttet i løpet av november.

UTBEDRER: Anleggsarbeidet ved Haraldshallen skal være avsluttet i løpet av november. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Adkomsten til Haugesund idrettspark skal bli litt finere. Og mye tryggere for gående og syklister.

DEL

HAUGESUND:  Den provisoriske rundkjøringen ved Haraldshallen er fjernet. Arbeidet med å lage en permanent rundkjøring og snuplass er kommet godt i gang.

På vestsiden av den nye rundkjøringen skal det bygges ny gang- og sykkelsti fra broa i Hanne Hauglands veg og nordover til friidrettshallen.

– Dette er et trafikksikkerhetstiltak, sier Torgeir Haugen, som er seksjonsleder veg, park og idrett i Haugesund kommune.

Haugen opplyser at anleggsarbeidet skal være ferdig i løpet av måneden. Det skal også settes opp nytt gatelys ved Haraldshallen og i bakken mellom turnhallen og klatrehallen.

– Dette er bestilt fra Haugaland kraft, sier han.

Ikke fysiske hindringer

Rundkjøring og gang- og sykkelvei er tegnet inn på reguleringsplanen for Idrettsparken. I denne planen er nordre del av Hanne Hauglands veg og restene av den gamle parkeringsplassen ved turnhallen markert som grøntområder.

Haugen opplyser at det ikke blir satt opp fysiske hindringer for å stoppe ulovlig kjøring til hallene i området.

Forbudsskiltene gjelder

– Vi har ikke vedtak på å sette opp fysiske sperrer, men det kan komme senere, sier seksjonslederen.

Han understreker at innkjørings- og parkeringsforbudet nord for Haraldshallen fortsatt gjelder, og oppfordrer besøkende til å respektere skiltene.

Kjøring til de tre bolighusene ved Haraldsvang er unntatt fra forbudet. Dessuten kan forflytningshemmede fortsatt kjøre til fysikalsk behandling i fri-idrettshallen, der det er tre HC-plasser.

P.s. I flere år har mange bilførere ignorert forbudsskiltene ved Haraldshallen. Senest torsdag i forrige uke meldte politiet på Twitter at det var trafikkaos i området, og at det ble skrevet ut flere parkeringsbøter. D.s.

Artikkeltags