45 prosent av mattelærerne i Haugesund mangler tilstrekkelig fordypning

Lisbeth Bakkevig er skolesjef i Haugesund kommune.

Lisbeth Bakkevig er skolesjef i Haugesund kommune. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

I dag mangler hver tredje mattelærer og annenhver engelsklærer i Rogaland nok fordypning i fagene.

DEL

HAUGESUND: I en pressemelding tirsdag skriver Kunnskapsdepartementet at tallet på lærere som mangler tilstrekkelig fordypning i fagene de underviser i, er stort. I dag mangler 1.119 mattelærere, 1.082 engelsklærere og 783 norsklærere i Rogaland denne fordypningen, ifølge tall fra Utdanningsdirektoratet.

En lærer kan undervise i og mangle fordypning i flere fag.

Situasjonen varierer fra kommune til kommune. For eksempel mangler 45 prosent av mattelærerne i Haugesund tilstrekkelig fordypning etter de nye kravene, mens det gjelder 41 prosent i Stavanger og 35 prosent i Sandnes.

I Karmøy og Tysvær er tallene på henholdsvis 37 og 38 prosent (103 mattelærere på Karmøy og 37 mattelærere i Tysvær) av mattelærerne som mangler nok kompetanse.

Tallet på norsklærere som mangler fordypning er rundt en fjerdedel av norsklærerne i Rogaland, mens hele 48 prosent av engelsklærerne i fylket trenger videreutdanning. I Haugesund for eksempel oppfyller 58 prosent av engelsklærerne ikke kompetansekravene i barne- og ungdomsskolen.

– Lærere med solid faglig kompetanse er avgjørende for å få en skole hvor elevene lærer mer. Vi har mange dyktige lærere, men mange mangler fordypning i faget de underviser i. Nå håper jeg de søker om videreutdanning, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Må prioritere videreutdanning

Fra 1. august 2025 må alle lærere som skal undervise i matematikk, engelsk, norsk, norsk tegnspråk og samisk på barneskolen ha minimum 30 studiepoeng i disse fagene. Lærere på ungdomsskolen må ha minimum 60 studiepoeng for å undervise i de samme fagene.

Det er skolene og kommunene som har ansvaret for at lærere som underviser i norsk, matematikk og engelsk oppfyller kompetansekravene. I fjor fikk 574 lærere av 910 søkere tilbud om videreutdanning i Rogaland.

– Jeg forventer at alle kommuner har kartlagt behovet for videreutdanning i sine skoler, og at de har utarbeidet langsiktige planer for hvordan kompetansekravene skal oppfylles. Lokalpolitikerne må prioritere videreutdanning i 2018 og framover, forteller Sanner.

I Haugesund kommune har de hatt ordningen med videreutdanning av lærere gjennom Kompetanse for kvalitet i flere år, og de to siste årene har de videreutdannet 16–17 lærere hvert år.

– Jeg vet ikke om vi klarer å videreutdanne alle lærerne våre innen 2025 med den farten det går i nå. Vi kan jo ikke sende ut alle på en gang da det vil føre til et stort vikarbehov. Det er også et kostnadsspørsmål å få videreutdannet alle disse lærerne i løpet av de sju neste årene, sier Lisbeth Bakkevig som er skolesjef i Haugesund kommune.

Hun forteller også at framover vil de nye lærerne ha et masterkrav i utdanningen sin, og at det er de som er utdannet da lærerutdanningen var tre- og fireårig som må ta denne videreutdanningen.

Når det gjelder fagene engelsk og matematikk, er det forskjeller mellom barnetrinnet og ungdomstrinnet. Der 26 av 31 engelsklærere på ungdomstrinnet har nok studiepoeng til å oppfylle kompetansekravene på 60 studiepoeng, har bare 49 av 149 engelsklærere på barnetrinnet de studiepoengene de trenger. På barnetrinnet er kompetansekravet 30 studiepoeng.

I matematikk er det barnetrinnet som kommer best ut der 108 av 196 matematikklærere oppfyller kravene. På ungdomstrinnet har 19 av 37 matematikklærere minst 60 studiepoeng.

Tredoblet antall lærere som får videreutdanning

Regjeringen har siden satsingen startet i 2013 tredoblet antallet lærere som får videreutdanning. Siden 2013 har rundt 20.000 lærere over hele landet tatt videreutdanning i ulike fag.

I fjor søkte nesten 10.000 lærere, og 6.000 fikk tilbud. I år utvides tilbudet ytterligere.

– Det viser at mange lærere ønsker påfyll. Vi vet også at lærere som har tatt videreutdanning rapporterer at de har blitt bedre til å undervise og at elevene lærer mer, sier Sanner.

Lærere kan ta videreutdanning i alle skolens fag. I år utvides tilbudet til også å inkludere videreutdanning i programmering, profesjonsfaglig digital kompetanse og begynneropplæring.

Alle lærere som jobber i grunnskolen og videregående kan søke, også lærere som underviser voksne, og lærere på kulturskoler. Søknadsfristen for å søke videreutdanning er 1. mars.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken