– Det er behov for slik oppgradering flere steder

Nye gateskilt med ekstra historisk informasjon begynner å dukke opp i bybildet i Haugesund.