– Kan være ute igjen langt raskere enn om de blir dømt til ordinær fengselsstraff

Mannen som begikk et drap med øks på Vår Frelsers gravlund, kan være ute i samfunnet igjen i løpet av få år.