– Vi er svært bekymret for utviklingen

Grethe Müller synes det er uverdig og en fare for pasienters sikkerhet når de blir liggende på sykehuset selv om de er utskrivningsklare.