HAUGESUND: I en pressemelding fra Kirkens Bymisjon Haugalandet meldes det om at prosjektet som Gatejuristen Stavanger startet opp i 2017, har fått inn ti frivillige som er klare for å hjelpe rusavhengige som trenger rettshjelp.

Disse består av advokater fra advokatfirmaene Advokatene Lea, Haavik og Helland, Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS og Borgen Advokater, i tillegg til to andre jurister.

– Vi startet først med et prøveprosjekt i 2017 for å se hvor mange rusavhengige som trengte rettshjelp i haugesundsområdet. Det viste seg å være mange nok til at vi fikk inn disse frivillige som skal hjelpe oss med å videreføre prosjektet, forteller Camilla Andersson som er tiltaksleder i Gatejuristen Stavanger.

Hun sier også at Kirkens Bymisjon lokalt skal ha ansvaret for å oppsøke de rusavhengige og hjelpe dem med å ta kontakt med Gatejuristen. I Gatejuristen skal de rusavhengige få sine saker behandlet.

Første saksmottak blir den 7. februar i Bjørnsons gate 54 fra klokka 16 til 18.