– Da folk sto utenfor og tok bilder, forstod vi at vi skilte oss ut

Arne Horneland håper Haugesund blir kjent for å være byen med alle fargene. Selv har han bidratt ved å male fasaden på butikken sin blå.