Håper flere benytter ukjent tilbud

Apotektekniker og vaksinatør Kari Fjellhaugen forteller om tilbudet flere burde kjenne til.