– Vi liker best å snakke om Jesus. Og engler. Men demoner finnes også

Kristne menigheter på Haugalandet driver ut demoner og onde ånder, hevder de. Prost i Den norske kirke advarer.