Ga beskjed om livsfarlig asfaltkant. Vegvesenet tok affære

Veabuer fryktet alvorlige ulykker på grunn av høg asfaltkant langs Vestre Veaveg. Da de ga beskjed, tok vegvesenet affære umiddelbart.