Vokser fra 16 til 60 ansatte i år

16 nye sjøfolk skal Napier AS ansette nå i vår. Det går godt for rederiet som har spesialisert seg på bløgging på merdkanten.