Den internasjonale kampanjen for et forbud mot atomvåpen (ICAN) vant sin viktigste seier til nå da FN vedtok et forbud mot atomvåpen.

122 av FNs medlemsland støttet forbudet, som ble vedtatt 7. juli. Det omfatter ikke bare bruk av atomvåpen, men også å utvikle, produsere, skaffe seg og lagre dem. Det store ankepunktet er at ingen av verdens atommakter støtter forbudet, ei heller NATO-land som Norge.

Likevel er 7. juli 2017 en merkedag for kampanjen, som i ti år har arbeidet for forbudet. 20. september ble FN-traktaten åpnet for undertegning.

ICANs leder Beatrice Fihn minnet om både ofre og overlevende fra både atomangrep og prøvesprengninger da hun talte under undertegnelsesseremonien.

– I dag setter vi atomvåpen i samme kategori som andre uakseptable våpen. Som konvensjonene som forbyr kjemiske og biologiske våpen, landminer og klasevåpen er dette et forbud mot en hel klasse av våpen. Det styrker regelen om at våpen som fører til uakseptabel lidelse for sivile ikke kan være lovlige og at atomvåpen ikke lenger kan være et unntak fra denne regelen, sa hun.

Bred oppslutning

Årets nobelpris er på sett og vis nok en heder til fredsprisvinneren fra 1985, Den internasjonale legeforeningen mot atomkrig IPPNW. Det var denne organisasjonen som i 2006 tok initiativ til kampanjen. Året etter ble ICAN lansert internasjonalt. Siden har 468 organisasjoner og 101 land sluttet seg til. I Norge er Norsk Folkehjelp sentral og sitter i styringsgruppen.

ICAN oppfordrer folk flest og organisasjoner til å presse politikerne til å slutte opp om forbudet. Kampanjen mener atomvåpen er en av vår tids største humanitære utfordringer. Ett enkelt stridshode kan drepe hundretusenvis av mennesker i løpet av få sekunder og føre til uopprettelig skade på miljøet, påpekes det.

Dyrere og vanskeligere

Den siste tiden har Nord-Koreas prøvesprengninger og rakettoppskytninger satt atomtrusselen høyt på den internasjonale agendaen. Men i NATO heter det at alliansen må ha atomvåpen så lenge andre har det, noe den norske regjeringen støtter.

Kampanjen vedgår at et internasjonalt forbud i seg selv ikke fører til at våpnene forsvinner. Men det fører til at det å ha atomvåpen stigmatiseres, og forbudet vil bidra til å gjøre det dyrere, vanskeligere og mindre attraktivt å fortsette å satse på dem, hevder de. Med FN-vedtaket på plass vil ICAN nå jobbe videre for å styrke avtalen og oppslutningen om den.