Du blir registrert av et hemmelig apparat

I 2019 er i underkant av 400.000 passeringer registrert i Djupadalen. Hvor tellingen skjer er det få som vet.