Sier ja til nytt boligområde

Haubo blir med på laget for bygging av flere boliger i sentrumsnære omgivelser. Boligbyggelaget går inn på eiersiden sammen med en kjent boligaktør.