Millioner inn, millioner ut

STORE VERDIER: Utbetaling til lokale pensjonister har økt med 5,5 prosent fra Haugesund Kommunale pensjonskasse, som ledes av Heidi Sunde.

STORE VERDIER: Utbetaling til lokale pensjonister har økt med 5,5 prosent fra Haugesund Kommunale pensjonskasse, som ledes av Heidi Sunde. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Mer penger til pensjonister. Kronene ruller hos pensjonskassen i Haugesund

DEL

HAUGESUND: Tallene for 2017 viser at alders-, uføre- og etterlatte-pensjonister lokalt har fått utbetalt 62,9 millioner kroner i løpet av året fra Haugesund Kommunale pensjonskasse.

– Det er en økning på 5,5 prosent sammenlignet med 2016, opplyser administrerende direktør Heidi Sunde i Haugesund Kommunale pensjonskasse (HKP).

Hun har lagt fram for styret avkastning og resultat for 2017.

– Oppsummert har 2017 resultert i en solid utvikling innenfor finansplasseringene som har styrket pensjonskassens soliditet og evne til å bære risiko framover, sier Sunde.

Hun opplyser at den verdijusterte avkastningen ble 8,3 %. Den verdijusterte finansavkastningen i 2017 utgjorde 190,3 millioner kroner, mot 116,7 millioner kroner i 2016.

35 millioner tilbakeføres

– Virksomhetene som har pensjonsforsikring hos pensjonskassen får tilbakeført nær 35 millioner til sine fond, opplyser Sunde.

Virksomhetene som nevnes er Haugesund kommune, Kultur og festivalutvikling (KUF), Karmsund Havnevesen, Haugaland Vekst, Haugesund kirkelige fellesråd, Uni-K, Haugesund Parkering og Haugesjøen.

Pensjonskassen fordeler forvaltningskapitalen på seks aktivaklasser. Norske aksjer, globale aksjer, norske obligasjoner, globale obligasjoner, anleggsobligasjoner og eiendom. Det var aksjer som ga høyest avkastning på 21,4 % for 2017.

Styrket bufferkapital

I sin disponering av årsresultatet for 2017 tar pensjonskassens styre hensyn til at det er i ferd med å bli innført et nytt soliditetsregelverk. Pensjonskassen må har høyere egenkapital for å investere i papirer som gir tilstrekkelig avkastning som aksjer og eiendom.

– Det er derfor avsatt midler til fond som tilleggsavsetninger og risikoutjevningsfond med til sammen 21 millioner kroner, sier Sunde.

Dette er i tillegg til avsetningene til kursreguleringsfond som følger av økte merverdier i finanspapirene.

– Alt dette styrker soliditet og pensjonskassen bufferkapital. I tillegg til de nær 35 millionene styret velger å overføre til medlemsforetakene, opplyser Heidi Sunde.

Artikkeltags