OSLO: Navneendringen trer mest sannsynlig i kraft allerede dagen etter.

Dermed blir tirsdag høyst sannsynlig den siste dagen det blir handlet Statoil-aksjer med tikkeren STL på Oslo Børs.

Onsdag er selskapets aksjer forventet å bli handlet under den nye tikkeren EQNR.

Selskapet vil kunngjøre resultatet av stemmegivningen etter tirsdagens generalforsamling.

Direktør Peter Hutton for investorrelasjoner opplyser at uttalelser om støtte til navneendringen gjør at selskapet forventer at navneendringen blir godkjent.

Navneendringen må deretter registreres i Foretaksregisteret.

Navneendringen vil også omfatte Statoil-aksjen på New York-børsen. Her vil implementeringen av navneendringen skje tidligst 17. mai.

Under tirsdagens generalforsamling vil småaksjonær Guttorm Grundt på vegne av Besteforeldrenes klimaaksjon fremme forslag om at selskapet tar klima på større alvor.

Det betyr også å ta navneendringen på alvor.

Grundt peker på at Statoils ledelse har vist til at navnet Equinor uttrykker «likeverd, likevekt og balanse», men mener dette er miljøsminking og dobbeltkommunikasjon på høyt nivå. (NTB)

Han mener styret og generalforsamlingen vil få troverdig ryggdekning for navneforslaget dersom følgende aksjonærforslag blir vedtatt:

«Styret legger fram en strategi for en omlegging av virksomheten fra produksjon av energi fra fossile kilder til fornybar energi for å sikre selskapets langsiktige bærekraft og aksjonærenes verdier, med sikte på energibalanse mellom produsert fossil og fornybar energi innen 2030».