Selskapet ansetter Kristine (26) og fortsetter veksten

Hamnøy AS opplever god vekst i oppdrag og kunder. De planlegger å ansette flere.