Flere velger teknologi og bærekraft på Vestlandet

Antall søkere til høyere utdanning i Norge har gått ned – for første gang siden 2010. Høgskulen på Vestlandet har derimot fått flere søkere til ingeniørfag.

DEL

UTDANNING: Årets søkertall til høyere utdanning er klare. De viser en nedgang i antall søkere på 2,3 %. Dette er første gang tallet på søkere har gått ned siden 2010.

De største nedgangene er innen reiselivsfag og språk. Begge to har mistet en tidel av søkerne sine. Utdanningsområdet med størst oppgang er land- og havbruk. Her er det 7,5 % flere søkere.

Trendbryter på Vestlandet

Teknologifag har hatt en liten nedgang på landsbasis, men hos Høgskulen på Vestlandet (HVL) går det oppover.

– Dette er vi veldig glade for. Ingeniørfag har lenge vært i en bølgedal på grunn av samfunnsøkonomien, men nå ser det ut til å ha snudd hos oss, sier Bjørg Kristin Selvik, prorektor ved HVL.

Dekan ved Fakultet for ingeniør- og naturfag Geir Anton Johansen er fornøyd med søkertallene, selv om de er marginale ved noen studieprogram.

– Det er vanskelig å rekruttere til små utdanninger, men jevnt over er tallene gode, sier Johansen.

En kombinasjon som er populær i år, er teknologi kobla mot andre fag, spesielt med bærekraft som tema. HVL sier de ser sterke søkertall i geologi og geofare, landskapsplanlegging og fornybar energi.


Sykepleien ned

Fra høsten 2019 må søkere til sykepleierutdanning ha treer eller bedre i matte og norsk. Nå er det nesten 20 % færre søkere til sykepleierutdanningene i landet.

– Vi har mer enn nok til å fylle studieplassene våre. Så nedgangen uroer meg ikke, sier Selvik.

Mer bekymret er hun for tendensen til søkingen til grunnskolelærerutdanning. Søkertallene går ned nasjonalt, og om noen år går mange lærere av med pensjon. Ifølge SSB er over en tidel av alle lærere i grunnskolen over 60 år.

– At ikke flere vil bli grunnskolelærer, er et stort samfunnsproblem. Slik det ser ut nå, kommer vi ikke til å ha nok lærere til å fylle stillingen, avslutter Selvik.

Artikkeltags