Den internasjonale befolkningsundersøkelsen viser at det å drikke mer enn 100 gram alkohol per uke, altså 5-6 glass vin, innebærer kortere forventet levetid.

I testgruppen som drakk 100-200 gram alkohol i uka, ble den forventede levetiden for en 40-åring forkortet med seks måneder, skriver Folkehelseinstituttet, som bidro til undersøkelsen.

8,4 prosent av de mer enn 600.000 deltakerne svarer at de drikker mer enn 350 gram alkohol i uka. Det kan redusere levetiden med 4-5 år for en 40-åring, viser analysene.

Helsedirektoratets anbefaling for nordmenn har ingen generell maksimumsgrense. Nasjonal faglig retningslinje for forebygging av hjerte- og karsykdom anbefaler imidlertid at alkoholinntaket ikke bør overstige 20 gram alkohol per dag for menn og 10 gram for kvinner.