ARBEIDSLIV: Årets undersøkelse ble avsluttet i mars.

Størst behov for flere sysselsette er det i helse og sosialsektoren. I denne næringsgruppa er det behov for cirka 470 flere sysselsatte.

Ifølge undersøkelsen melder virksomhetene blant annet om et behov for 233 sykepleiere, 137 fra andre helseyrker, 55 spesialsykepleiere, og 32 vernepleiere.

– Årets undersøkelse viser også at det er behov for cirka 150 tømrere og snikkere og andre håndtverkere. Dette er en stor økning sammenlignet med i fjor. Det siste året har arbeidsledigheten for bygg og anlegg gått markant ned, sier rådgiver hos Nav Rogaland Gustav Svane.

– Dette er gledelig ettersom det i 2015, 2016 og i 2017 har vært høy arbeidsledighet for denne yrkesgruppa. At det nå er høyere etterspørsel tar vi som tegn på at det også for denne yrkesgruppa går mot bedre tider, mener Svane.

Flere av bedriftene som er spurt, forventer heller oppgang enn nedgang i sysselsettingen det neste året.

Dette gjelder blant annet for bergverksdrift og utvinning (spesielt olje og gassektoren), industrisektoren, helse og sosialsektoren, og for informasjon og kommunikasjon.