ARBEIDSLEDIGHET: I februar var det totalt 8.019 helt ledige i Rogaland. Sammenlignet med 12.111 i februar i fjor gir det en nedgang på 4.092 (34 prosent).

Tysvær gikk fra 1,8 prosent helt ledige, ned til 1,2 prosent. Dette er den høyeste prosentvise nedgangen i Rogaland denne måneden.

– Det er en god nedgang i alle kommunene våre, bortsett fra Suldal som likevel har lavest ledighet, skriver Elisabeth Lie Nilsen, leder av NAV Marked Nord-Rogaland, til Haugesunds Avis.

Haugesund gikk fra 899 helt ledige i fjor til 574 i februar. Karmøy gikk fra 887, ned til 590 helt ledige.

Selv om arbeidsledigheten har gått ned, har antall på arbeidsmarkedstiltak økt den siste måneden. Nav har nå i sum 2.484 personer på forskjellige typer arbeidsmarkedstiltak i Rogaland. Likevel har antall på tiltak blitt redusert med fire prosent siden i fjor.

Nilsen skriver at de i februar har mottatt nedbemanningsvarsel fra fire bedrifter i forskjellige bransjer. Det vil utgjøre i sum 42 oppsigelser og 65 permitteringer.

I februar var det utlyst 2.934 ledige stillinger i Rogaland.

For fylket er det en god økning i utlyste stillinger, men nivået er litt lavere i nord enn summen for fylket. Økningen her nord er på rundt ti prosent, skriver Nilsen.

Bruttoledighet

(De helt ledige pluss de på tiltak.)

Rogaland: 4,1%

Haugesund: 4,1%

Vindafjord: 3,7%

Karmøy: 3,6%

Sauda: 2,9%

Tysvær: 1,9 %

Suldal: 1,4%

Utsira og Bokn: (Oppgis ikke – lave tall)