Disse flyktningene kommer lettere i jobb

I en rapport fra SSB kommer det fram at alder og utdanning har mye å si om flykninger kommer seg i jobb.

I en rapport fra SSB kommer det fram at alder og utdanning har mye å si om flykninger kommer seg i jobb. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Jo yngre flyktningene er, jo lettere er det å komme i jobb.

DEL

– 72 prosent av afghanske flyktninger som var i slutten av tenårene da de kom til Norge, var sysselsatt 12 år etter. Slik  innleder Statistisk sentralbyrå (SSB) i omtalen av den ferske rapporten «Flyktningers vei inn i arbeidsmarkedet.»

SSB har i tolv år fulgt flyktninger fra Afghanistan, Iran, Somalia og Irak som bosatte seg i Norge i 2001 og 2002. Formålet med rapporten, som var bestilt av Justisdepartementet, var å analysere effekter av flyktningers tilknytning til arbeidsmarkedet når man har tatt hensyn til botid og alder da de kom til Norge.

Lavest blant somaliere

Ifølge rapporten er det klart at jo yngre flyktningene var ved bosetting i 2001/2002, jo større var sannsynligheten for at de var i jobb i 2014. De som var 15 til 19 år da de ble bosatt var 27 til 31 år i 2014. Av denne gruppen var 72 prosent av afghanske flyktninger i arbeid, tett etterfulgt av flyktninger av Iran med en andel på 70 prosent. Flyktninger fra Irak lå under Afghanere med 10 prosentenheter. Helt på bunn finner vi flyktninger fra Somalia, hvor i underkant av 60 prosent av flyktningene var i arbeid.

– En flyktning som kommer som 30 åring til Norge og har lite utdanning hjemmefra, må gjennom utdanning før personen har mulighet for arbeid i Norge. Utdanning er derfor et godt og ofte helt nødvendig alternativ til arbeid for flyktninger.

«Flyktningers vei inn i arbeidsmarkedet,» SSB

Afghanere hadde den største veksten i sysselsettingsandel i alle aldersgruppene. Irakere og Somaliere veksler mellom hvem som ligger på bunn.

Viktig med utdanning

SSB har også sett på hvor mange som er i det de kaller «varig jobb.» Det vil si de som var i arbeid i 2010 og fortsatt var det i 2014. Her er tallene ganske likt som i unge flest i arbeid. Den største andelen var fra Afghanistan, 67 prosent. Flyktninger fra Somalia fra ligger igjen på bunn med 54,5 prosent.

Rapporten legger vekt på at alle norskfødte i samme alder vil ha gjennomgått den samme grunnutdanningen i norsk og kunnskaper om det norske samfunnet.

– En flyktning som kommer som 30 åring til Norge og har lite utdanning hjemmefra, må gjennom utdanning før personen har mulighet for arbeid i Norge. Utdanning er derfor et godt og ofte helt nødvendig alternativ til arbeid for flyktninger. 

Snittalderen på flyktningene SSB fulgte var litt over 30 år i 2002.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken