Nesten fem år siden det har vært så få helt arbeidsledige

DIREKTØR: Merethe Prytz Haftorsen i Nav Rogaland.

DIREKTØR: Merethe Prytz Haftorsen i Nav Rogaland. Foto:

– Sist Rogaland hadde like lav andel helt arbeidsledige var i august 2014, forteller Merethe P. Haftorsen, direktør for Nav Rogaland.

DEL

ARBEIDSLIV: Ferske arbeidsledighetstall fra Nav viser at arbeidsledigheten fortsetter å gå ned også i mai. Det gjelder både Rogaland sett under ett og Nord-Rogaland.

I mai er andelen helt arbeidsledige i Rogaland på 2,2 prosent av arbeidsstyrken. Så lav har den ikke vært siden august 2014.

– Andelen helt arbeidsløse i mai er helt lik som i august 2014. Bruttoarbeidsledigheten er imidlertid litt høyere i mai 2019 enn i august 2014. Fra og med september 2014 begynte arbeidsledigheten i Rogaland å stige markant, og andelen var høyest i januar 2017, forteller Haftorsen.

Bruttoledigheten er de helt ledige, sam de som er på arbeidsrettede tiltak. 5.652 arbeidssøkere var helt ledige i mai, mens 1.344 var deltakere på tiltak.

Karmøy lavest ledighet av de store

Ifølge leder for Nav Marked i Nord-Rogaland, Elisabeth Lie Nilsen, er det Karmøy som hadde størst nedgang i mai.

– Karmøy er nede på 1,7 prosent helt ledige sammen med Vindafjord, og har igjen lavest ledighet av de store kommunene i Rogaland, opplyser Elisabeth Lie Nilsen.

Haugesund ligger høyest i Nord-Rogaland med 2,2 prosent helt ledige arbeidssøkere. Det er helt på fylkessnittet.

Tysvær kryper videre ned til 1,3 prosent og Sauda ned til 1,1 prosent helt ledige arbeidssøkere. Suldal holder seg fortsatt lavest med 0,8 prosent helt ledige, mens Bokn og Utsira har så få ledige at tallet ikke oppgis.

331 færre ledige enn for ett år siden

Samlet i Nord-Rogaland er det nå brutto 331 færre personer ledige – sammenlignet med mai 2018. Ser man på antall ledige, samt de som er på tiltak, har Haugesund 2,9 prosent ledige, mens Karmøy har 2,1 prosent.

Antall arbeidssøkere på arbeidsmarkedstiltak gikk også litt ned i Nord-Rogaland.

– Vi har nå 263 arbeidssøkere på tiltak i sum. Dette er 125 personer mindre på tiltak enn samme md. i fjor, opplyser Lie Nilsen.

Nav-lederen forteller at det fortsatt er god tilgang på utlyste stillinger.

– Vi har omtrent samme volum som i mai i fjor, men en liten økning på 1,3 prosent – totalt 710 stillinger, opplyser hun.

Flest utlyste stillinger ser vi denne måneden innen «Ingeniør- og IKT fag» (142), «Helse, pleie og omsorg» (100), «Barne- og ungdomsarbeiderfaget» (82).

– Det er også lyst ut mange stillinger innen «Bygg og anlegg» (72) og «Industriarbeid» (55) selv om begge disse næringene nå sliter med å få tak i den kompetansen de ønsker seg, selv når de lyser ut stillinger, forteller Lie Nilsen.

– Utfordrende å finne kandidater

Hun opplyser videre at av oppdragene som meldes direkte til Nav, ligger hovedtyngden også denne måneden innen industrifag og bygg/anlegg.

– Det er utfordrende å finne kandidater som matcher arbeidsgivernes ønsker i disse yrkene nå, men vi klarer fortsatt å finne noen få kandidater. Dette er da stort sett korttidsledige som nettopp har avsluttet andre prosjekter eller lignende, opplyser hun.

Nav i Nord-Rogaland har ikke mottatt noen større varsel om permitteringer eller oppsigelser fra bedrifter i vår region i mai.

– Dette lover jo også godt for videre god utvikling i ledigheten, kommenterer Nav-lederen, som også forteller om flere jobbmesser der de ser at flere arbeidsgivere har behov for å ansette flere arbeidstakere på en gang.

Også i juni er det avtaler om flere jobbmesser.

– Dette ser vi også som ett tegn på at det vil være høy aktivitet i stillingsmarkedet også neste måned, mener hun.

Artikkeltags