Karmøy: Det var både historisk og faktisk vindsus over pressekonferansen som ble holdt ved det som var sørveggen av kongsgården.

Den som man nå mener Håkon den 5. Magnusson reiste i tilknytning til Olavskirken hans bestefar Håkon Håkonsson tidligere bygget.

– Helt fantastisk. Dette bygget i tre etasjer, kjeller med lagerrom, andre etasje med kjøkken og bruksrom og en tredje etasje med hall og kongelig gemakker, viser en langt mer ambisiøs Håkon den 5. Magnusson enn vi tidligere har regnet med.  Kongsgården som er 50, 7 meter lang og 700 kvadratmeter gulvflate, var selvsagt også befestet.  I tillegg til prestene  som fungerte som administratorer for kongen, huset den trolig også soldater, sier professor Dagfinn Skre fra Universitetet i Oslo.

Han leder utgravingene. Mye tyder også på at kongsgården har hatt et tårn i nord.

Over to perioder, i alt tre somre 2011-2017, har arkeologene gravd på Avaldsnes, og i 2012 fant man altså disse lange og velbevarte murene som viser at Avaldsnes har vært et kongelig senter i flere hundre år. Men i 2012 fantes det ikke midler til ytterligere utgravinger og undersøkelser, så funnet ble dekket til igjen.

Utgravingene som nå foregår, skal fortsette i tre uker til, og så skal Karmøy kommune og NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning) samarbeide om å sikre ruinene beskyttelse gjennom vinteren. Imens begynner forskerne sitt arbeid.

 

Professor Dagfinn Skre regner med at arkeologer, historikere og andre forskere vil høste mye kunnskap  fra Avaldsnesprosjektet.

–  I Norge kjenner vi til kongsgårder av denne typen i Nidaros, i Bergen og i Tønsberg. Men det er som kollega middelalderarkeolog Alf Tore Hommedal ved Universitetet i Bergen sier: «Hvis det skulle være en kongsgård til et fjerde sted er jo Avaldsnes stedet». Også Hans Emil Lidén som har skrevet svært grundig om Olavskirken har hatt teorier om at portalen mot sør med en dør som har slått utover, mente at det tydet på at den døren ledet til en trekonstruksjon som igjen ledet til et annet og større bygg. Det bygget vi altså  nå har funnet-kongsgården. Også  den hemmelig underjordiske gangen gir mening i dette bildet.
Den har  gått fra Kongsgården til noen trebygninger lenger borte på gården slik at man kunne redde seg inn i murbygningen i tilfelle brann ble påsatt  i trebygningene, sier Skre.

Kongsgården ble da også brent ned av Hanseatene i 1368, som ledd i en krig mellom dem og lokal kongemakt. En krig som foregikk i hele Norden på den tiden.

 

Betydelig lokal innsats

Fungerende ordfører Leif Malvin Knutsen i Karmøy var stolt over at Karmøy kommune har strukket seg til å bevilge hele 20 millioner kroner for å få gjennomført  utgravingene.

– Vi har tøyd oss langt og båret vår del av finansieringen. Nå håper vi dette kan bli et historisk dokument som det faktisk er mulig å vandre og gå inn  i, og som  vil befeste Avaldsnesprosjektet og  vise Karmøys sentral rolle i Norgeshistorien.

Knutsen minnet også om at mange interesser må leve side om side på Avaldsnes: En levende folkekirke, gårdsdrift, Nordvegen historiesenter og vikinggården på Bukkøy.

 

– Vi må samordne og samarbeide og så håper vi også fylket og statlige myndigheter vil bidra til å tydeliggjøre denne viktige biten av Norgeshistorien som har forløpt her på Avaldsnes.'

Riksantikvar  Jørn Holme som representerer den myndigheten som har gitt   formell tillatelse til utgravingen bekreftet at det foreligger en plan for å sette i stand og sikre minnet. Til det trenger man 10 millioner kroner og har 2. 4 millioner kroner.

– Karmøy vil jo ta dette videre og så foregår det samtidig et eget forskningsprosjekt som det allerede er bevilget 10 millioner kroner til. Det som er helt sikkert er at vi bare er ved begynnelsen av noe stort. Men hvordan dette skal presenteres og formidles her på stedet er det for tidlig å si noe om. For Riksantikvaren er det aller viktigste at det skjer på en faglig forsvarlig måte og i et samarbeid mellom Karmøy kommune, NIKU, Arkeologisk museum i Stavanger  og selvsagt Universitetet i Oslo. Universitetet i Oslo.

Bildeserie

Nye viktige funn på Avaldsnes