FITJAR: – Dette er faktisk en klokkeklar oppheving av kirkeasylet, sier Nordhaug til Vårt Land.

Det vakte sterke reaksjoner da den afghanske familien ble pågrepet fredag morgen i forsamlingshuset til den frikirkelige menigheten Nytt Liv Sunnhordland. I ettertid har debatten rast over hvorvidt familien kunne påberope seg kirkeasyl i bygningen.

I Politisk Kvarter på NRK tirsdag sa fungerende juridisk leder i Politiets utlendingsenhet (PU) Kristel Lee Høgslett følgende:

– Hvis en familie bor der mer eller mindre permanent, og har gjort det over såpass lang tid som det er tale om her, så kan vi vanskelig se at bolighuset primært er brukt til de formålene som kirkebygg og bedehus normalt blir brukt til, sa hun.

– Opphever forskriftene

Bjørgvin-biskopen er «sterkt kritisk» til argumentasjonen.

– Når noen har gått i kirkeasyl vil det jo alltid være tilfelle at det faktisk er noen som bor i bygget. Om de gjør det over kortere eller lengre tid, er ikke av prinsipiell betydning. Vi har eksempel på kirkeasyl som har vart mye lenger enn dette. Hvis vi skal ta denne argumentasjonen på alvor, så betyr det at Politiets utlendingsenhet i realiteten opphever forskriftene Justisdepartementet har gitt, og avskaffer kirkeasylet som en tradisjonell ordning, sier han.

Høgslett avviser dette, og hevder de har holdt seg innenfor retningslinjene fra departementet.

– Vi mener vi ikke vi har brutt hovedregelen i denne saken, sier hun.

Går rettens vei

Ifølge Bergens Tidende leverte advokaten til den afghanske familien, Jostein Løken, tirsdag en begjæring om midlertidig forføyning til Oslo byfogdembete.

Advokaten ber om utsettelse av tvangsretur i påvente av at familiens ankesak behandles i lagmannsretten.

Ekteparet og de tre barna har tidligere fått innvilget utsettelse for å hindre tvangsretur. Politiets utlendingsenhet (PU) anket avgjørelsen til tingretten, der familien ikke ble trodd.

Familien anket så til lagmannsretten, som skal behandle saken.

Mandag måtte PU igjen avbryte utsendelsen av familien. Faren ble innlagt på sykehus i helgen, og leger mener han ikke er frisk nok til en utsendelse.