OSLO: Utlendingsdirektoratet (UDI) bekrefter overfor Nettavisen at ingen vet nøyaktig hvor mange som er ulovlig i landet til tross for at de plikter å reise ut. UDI har derimot tall på hvor mange med utreiseplikt som har forlatt norske mottak uten å oppgi ny adresse. Fra januar i fjor til mars i år gjaldt det 1.508 personer. Hvor mange av dem som senere er tvangsreturnert av politiet, vet derimot ikke direktoratet.

– De kan for eksempel ha forlatt mottaket, men så ha blitt pågrepet i en utlendingskontroll, opplyser UDI og påpeker at mange også kan ha forlatt landet frivillig.

Politiets utlendingsenhet (PU) har ikke statistikk over hvor mange tvangsutsendelser som ikke kan utføres fordi den som skal sendes ut, er forsvunnet. Men de har et register som viser at rundt 9.500 har vært i landet etter at fristen til å reise har gått ut. For rundt 2.000 er det fordi det er vanskelig å returnere dem. Det er også gamle saker, der man kan anta at mange har reist på egen hånd, opplyser PU.

I 2006 og 2010 ble det anslått at det bodde rundt 18.000 utlendinger uten lovlig opphold i Norge, men det var stor usikkerhet knyttet til tallene.