MILJØ: Dersom det innføres en avgift på avfall som skal forbrennes vil det gi et pluss i klimaregnskapet, mener Avfall Norge, som er en bransjeorganisasjonen for hele avfalls- og gjenvinningsbransjen.

– Forbrenningsanleggene i Norge mener at en slik avgift ikke vil skape problemer for lønnsomheten og tilgangen på avfall til forbrenning i Norge. Dette forutsetter selvsagt at avgiften pålegges alt restavfall uavhengig av hvor det leveres, skriver leder Ingrid Hitland ved Energigjenvinningsgruppen i Avfall Norge på nettstedet Næringspolitikk.no

– Det vil være en billig måte for Norge å nå ambisjonene i Parisavtalen på, skriver hun.

Det er problematisk at det i dag er billigere å brenne avfall enn å materialgjenvinne, mener Hitland. Hun hevder at det blir sendt avfall til forbrenning, som ville gitt lavere CO2-utslipp om de ble materialgjenvunnet i stedet.