STORD: Kontrakten har en verdi på 20 millioner kroner årlig og har i utgangspunktet en varighet på seks år med opsjon også for videre drift.

SIM utlyste konkurranse om henting av husholdningsavfallet i mars, og fikk inn fire tilbud til anbudskonkurransen.

– Vi er svært fornøyde med avtalen vi nå inngår og med selskapet som skal hente avfallet hos innbyggerne de neste seks årene, sier daglig leder i SIM, Terje Gilje.

Første på Vestlandet

For NordRen AS er Vestlandet et nytt marked. Daglig leder Svein Sørensen, påpeker at de ser fram til å sette avtalen i drift.

– Dette er den første kontrakten vår på Vestlandet, og for oss er dette en viktig kontrakt som vi vil gjøre vårt beste for å gjennomføre på en god måte, sier Sørensen.

NordRen AS har lang erfaring fra renovasjonsbransjen og har husholdningsrenovasjon som sitt hovedvirke. Selskapet er lokalisert i Sørum i Akershus og har lignende oppdrag i kommunene Rygge, Vestby, Våler og Nes.

Endrer ordningen

SIM vil med denne avtalen også endre innsamlingsordningen for innbyggerne. Fra april neste år vil alle få tilbud om henting av restavfall to ganger i måneden, i tillegg til henting av plastemballasje.

– Årsaken til at vi ikke har innført dette tidligere er at det ville medført for store kostnader i forhold til eventuell gevinst. Det var derfor naturlig å vente til ny kontakt skulle lyses ut, sier Gilje.