Politikerne sa ja til folkebad på Flotmyr

JUBEL: Astri Furumo (f.v.), Ingeborg Skjølingstad, Ole Bernt Thorbjørnsen og Svein Erik Indbjo jubler over vedtaket onsdag ettermiddag.

JUBEL: Astri Furumo (f.v.), Ingeborg Skjølingstad, Ole Bernt Thorbjørnsen og Svein Erik Indbjo jubler over vedtaket onsdag ettermiddag. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Dagens formannskapsmøte var vel det nærmeste man kommer et politisk møte som hadde ingredienser fra et vekkelsesmøte.

DEL

HAUGESUND: 1. Et mindre folkebad med fokus på svømmeopplæring i skolen, idrett og folkehelse, med to opplæringsbasseng.

2. Nytt svømmeanlegg i Flotmyr-området, ikke Idrettsparken.

Dette var hovedpunktene i rådmannens innstilling til konsept og plassering av den kommende svømmehallen i Haugesund.

Det ble pekt på tre mulige lokaliseringer på Flotmyr: Sør for Skjoldavegen, sør for planlagt parkbro og nord for Haugesund stadion.

– Rådmannen avklarer i det videre arbeidet om vedtatt konsept kan bygges som en integrert del av Haugesund stadion, står det innstillingen fra rådmannen.

Onsdag behandlet politikerne i formannskapet svømmehall-saken. Kjetil Lande har ledet svømmehallgruppen for Haugesund kommune, og gikk gjennom innstillingen for politikerne.

Arbeiderpartiets gruppeleder kom med rosende beskrivelser av rådmannens arbeid.

– Det er fantastisk at anbefalingen fra rådmannen er et folkebad med fokus på svømmeopplæring i bånn. Vi tror dette gir positive ringvirkninger for byen å etablere anlegget på Flotmyr. Veldig god sentrumsutvikling. I tillegg vil det bedre folkehelsen og øke bassengkapasiteten. Ap går for rådmannens forslag, men har noen tillegg til innstillingen.

Så tok Frps Svein Erik Indbjo scenen. Han hadde med seg en stor plansje som skulle fortelle den lange historien fram til dagens vedtak.

– Gratulerer med at vi endelig lander noe som startet i 1989. Da startet planene om et riksanlegg. Det ble dessverre ikke noe av. Planene ble lagt på is i 1995. I 2000 sa idrettssjefen at Haraldshallen hadde gått ut på dato. Nye planer, men først nå gjør vi et vedtak, sa Indbjo, med en framtoning som kunne minne om en predikant.

– Jeg har sagt i avisa at jeg mener svømmeanlegget må ligge i Idrettsparken, men det vil jeg nå gå tilbake på. Etter innspill fra rådmannens gruppe og idrettsmiljøet. Jeg går for rådmannens forslag til konsept og plassering, for å sikre framdrift i prosessen, sa Indbjo.

Tor Inge Fredriksen (Ap) la fram tilleggspunktene på vegne av koalisjonspartiene som har flertall. 

– Rådmannen må ta med seg alle lovord som kommer her, og spesielt Kjetil Lande som har ledet svømmehallgruppen, startet Fredriksen.

Før han presenterte en liste med avklaringer som må følges i det videre arbeidet. For eksempel status for busstasjon, eierstatus nord for stadion, parkeringsbehov, etterbruk for dagens Haraldshallen, tydeliggjøring av hvilke faktorer som påvirker tiden, kommuneplan Karmsundgata og områdeplan for Flotmyr.

– Vi tror at valg av Flotmyr og folkebad nå vil øke verdien for Haugesund kommunes areal på Flotmyr, la Fredriksen til.

Med dagens enstemmige vedtakk, er det nå bestemt at det blir et folkebad. Hvilke av de tre tomtealternativene på Flotmyr det blir, vil bli avgjort senere i planarbeidet.

Her er avklaringene flertallspartiene vil ha med i det videre arbeidet med Folkebadet:

  • I forbindelse beslutningen om valg av lokalisering må følgende forhold synliggjøres:
  • Det må settes fokus på etterbruk av Haraldshallen. Vi må etablere en plan for dette arbeidet.
  • Det må tydelig framkomme hvilke tidsfaktorer og forutsetninger som påvirker framdriften for etablering av svømmehallen ved hvert alternativ Kommunedelplan Karmsundgata – endelig utforming av denne, og hvordan det/den påvirker valg av plassering på Flotmyr
  • Eventuelle forutsetninger og premisser som gir anlegget maksimal tilgang på «tippemidler»
  • Samspillet mellom kommunedelplan for Flotmyr og svømmehall må synliggjøres. Fordeler/ulemper for gjennomføring av denne planen ved de ulike alternative lokaliseringene.

I tillegg vil partiene legge inn noen tillegg til rådmannens innstilling.

  1. Det bør vurderes utlysning av konkurranse der målsettingen er prekvalifisering av 3–5 tilbydere/entreprenører. Det nedsettes kvalifisert jury for gjennomføring og bedømmelse av både utvelgelse/prekvalifisering og etter hvert bedømmelse av konkurransen.
  2. Funksjonsbeskrivelse/romprogram utarbeides, formannskap orienteres.
  3. Det bør vurderes samspillsentreprise med målsum
  4. Tapende entreprenører honoreres i et omfang som gjør konkurransen attraktiv og reell.

Artikkeltags