KARMØY: Årsregnskapet for 2017 ble behandlet og godkjent av bankens styre mandag 19. februar og ble meldt til Oslo Børs tirsdag 20. februar, skriver banken i en pressemelding.

Det betyr at fjoråret ble nok et godt år for Skudenes og Aakra Sparebank med både vekst og tilfredsstillende resultater.

– Bankens forvaltningskapital, inkludert overførte lån til bankens boligkredittselskap, passerte for første gang 10 milliarder kroner, og endte på 10.019 milliarder kroner ved årsskiftet. Dette er en økning på en milliard bare siste året, noe som tilsvarer 10,4 prosent, skriver administrerende banksjef Alf Inge Flokketvedt i en pressemelding.

Positive til framtiden

Banken har seks ulike avdelinger, som alle kan vise til en god vekst, skriver Flokketvedt, som trekker spesielt fram en vellykket satsing av deres nyetablerte kontor på Oasen storsenter.

– Veksten ved denne avdelingen overstiger 20 prosent både for innskudd og utlån, forteller han.

Blant annet endte den totale utlånsveksten på 9,2 prosent, noe som tilsvarer 745 millioner kroner. Et beløp som er nesten identisk med 2016, ifølge pressemeldingen

– Den aller største veksten har vært innenfor privatmarkedet. Innskuddsveksten endte på 6,4 prosent, noe som tilsvarer 346 millioner kroner. Innskuddsvekst er et viktig fokusområde for oss i tiden framover også, sier han.

Resultatene fra 2017 gjør at banken er optimistisk for tiden framover.

– For å legge til rette for ytterligere vekst og utvikling planlegger banken å gjennomføre en egenkapitalbevisemisjon på 50 millioner kroner våren 2018.