En fersk undersøkelse utført av Norstat på vegne av Specsavers viser at 59 prosent av norske foreldre ikke tester barnas syn før de begynner på skolen.

28 prosent forteller også at de ikke testet barnas syn før de var mellom ti og femten år gamle.

– Synsrelaterte plager kan oppstå senere selv om det ikke ble oppdaget noe galt på fireårskontrollen, sier øyelege Erlend Sommer Landsend.

Dersom et barn sier fra om problemer knyttet til synet, eller hvis foreldrene eller skolen har mistanke om dette, bør det foretas en synsundersøkelse.

– I tilfeller med økt forekomst av øyesykdom i familien bør foreldrene diskutere med fastlege eller helsestasjon om det er grunn til undersøkelse av øyelege, uttaler Landsend.

Fireårskontrollen har som mål å oppdage redusert syn på et tidspunkt hvor det fortsatt er mulig å sette i gang behandling som kan hindre varig svekkelse av synet. I Norge er oppslutningen om denne undersøkelsen god, ifølge Landsend.

8 av 10 foreldre oppgir at de er kjent med konsekvensene dårlig syn kan ha for barn på skolen, til tross for at under halvparten tar med barna med på en synsundersøkelse før skolestart.

Optiker Arne Aasrud mener flere burde sjekke barnas syn, uavhengig av om en ser tegn til symptomer eller ikke.

– De nye tallene bekrefter noe mange optikere har mistenkt lenge, nemlig at mange barn kan ha gått gjennom hele barneskolen uten å ha fått den synshjelpen de trenger. Det er overraskende at foreldre unnlater å sjekke barnas syn når konsekvensene er så store. Vi sjekker tennene årlig uten symptomer mens synet tar vi for gitt, sier Aasrud.

51 prosent har ikke tenkt på om barnet deres kan ha dårlig syn. Øyelege Landsend mener det hadde vært en fordel dersom interessen for øyehelse hadde økt i befolkningen, siden noen barn får sjekket synet altfor sent.

– Det vil alltid være en fordel om interesse for øyne og syn øker i befolkningen. Likevel har de fleste barn friske øyne, slik at det ikke er grunn til å skape unødig bekymring om sykdom i denne gruppen, sier Landsend.

Symptomene for dårlig syn blant barn kan i verste fall forveksles med læringsvansker, konsentrasjonsproblemer og dysleksi.

Et godt syn gir grunnlag for god læring, og en tidlig sjekk av barnets syn kan føre til at de slipper å henge etter på skolen, opplyser optiker Arne Aasrud.

PS! Torsdag er det Verdens synsdag. Tema i år er synsproblemer etter hjerneslag.

(ANB)