Har forsket på normalitet i barnehagen: – Det blir mindre rom for å uttrykke følelser

Liv Mette Strømme er utdannet barnehagelærer og spesialist i klinisk pedagogikk. Fredag legger hun frem sin disputas for doktorgraden.