Gå til sidens hovedinnhold

Sjøfartsdirektøren vil ha en nasjonal handlingsplan mot fritidsbåtulykker

Artikkelen er over 2 år gammel

De siste ti årene har 325 personer mistet livet i fritidsbåtulykker i Norge. Sjøfartsdirektør Olav Akselsen vil at politikerne må komme på banen med nye tiltak.

Mens antall ulykker og antall omkomne går ned på veiene og på landjorda, har antall omkomne på sjøen holdt seg stabilt høyt, spesielt når det gjelder ulykker med fritidsbåter.

Antall omkomne i ulykker ved bruk av fritidsbåt har de siste 10 årene i gjennomsnitt vært over 33 per år. Med tanke på at bruken av fritidsbåter i all hovedsak er konsentrert til vår, sommer og tidlig høst, mener sjøfartsdirektøren at antallet er relativt høyt.

Nå ønsker sjøfartsdirektøren politisk drahjelp for å få på plass en nasjonal handlingsplan etter modell av nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet. Akselsen trekker fram dette ønsket i forbindelse med at den nasjonale fritidsbåtkonferansen i Haugesund denne uken.

– I den nasjonale handlingsplanen mot ulykker i veitrafikken så ligger det en nullvisjon, og utviklingen viser at ulykken i trafikken går ned. En av faktorene til de gode resultatene tror jeg henger sammen med en bred nasjonal satsing. Dette må vi nå også få til innen arbeidet med å forebygge ulykker med fritidsfartøy, mener han.

Sjøfartsdirektøren mener at man trenger en nullvisjon også når det gjelder ulykker på havet og at disse tiltakene må prioriteres politisk. Foruten økte ressurser til holdningsskapende arbeid tror Akselsen også på et bedre samarbeid mellom de ulike aktørene, slik det er gjort for bilistene.

– Målet må jo være å redusere ulykkene og jobbe mot et mål om null omkomne i fritidsbåtflåten, sier Akselsen.

Kommentarer til denne saken