HAUGESUND: Prisen «Best bevarte/vedlikeholdte fartøy» er den aller gjeveste under stevnet.

I juryens begunnelse heter det blant annet at «Årets vinner ble bygget i Yrkesfjorden i 1867 til en kar på Bru i Rennesøy. Båten førte sild til Østersjøen, og på første tur var visstnok eierens 18 år gamle sønn skipper. Båten ble restaurert ved Hardanger Fartøyvernsenter i 1999, og ble da tilbakeført til rundt 1900. Den har en aktiv venneforening som tar særdeles godt vare på båten etter antikvariske prinsipper.»

Ola Jelsa og Dagfinn Stensland tok imot prisen på vegne av venneforeningen og mannskapet.