ODDA: Arne Nilsen er blitt 83 år gammel. Folk som har levd ei stund husker ministeren fra Voss, som etter karrieren som statsråd i to Ap-regjeringer, var odelstingspresident fra 1981 til 1985. På 1960-tallet var han dessuten ordfører på Voss.

– Bestefar har vært en god inspirator og læremester, røper Gard Folkvord, som i går overtok som ordfører i Odda etter Toralv Mikkelsen.

For vossingen Arne Nilsen var det i går første gang han var tilhører på et kommunestyremøte i Odda. Men så var det også en stor dag for familien.

– Det er kjekt for besten å få et barnebarn som går i bestefars fotspor. Dessuten er han født på Voss, påpeker den tidligere ministeren og vossaordføreren.

At han i går skulle ta turen til Odda, var han aldri i tvil om.

– Dette var såpass historisk at dette måtte jeg få med meg, sier han.

Rabalder om kjønn

Ordførervalget gikk for øvrig uten de store overraskelser. Gard Folkvord ble valgt med 15 mot 10 stemmer for Gunn Gravdal Elton. Frps to representanter stemte blankt.

I går fikk industribyen dessuten sin første varaordfører fra Høyre i og med at pappaen til landslagskeeper Opdal – John Opdal – ble valgt som varaordfører.

Valget av formannskap, som endte med to kvinner og sju menn, gikk ikke uten rabalder. Loven sier at hvert kjønn skal være representert med minst 40 prosent, og Venstre, Rødt og NyeOdda varslet umiddelbart etterpå at de ville kreve lovlighetskontroll av valget.

Rødt og Frp

En annen snurrighet kom i går fra Rødt, som stemte inn Sigmund Rekkedal fra Frp på bekostning av konstellasjonen Ap, Høyre og Sp.

– Vi hadde en stemme "til overs", og bidro sånn sett til at alle partier blir representert i formannskapet, sier Terje Kollbotn (Rødt), som venter å få plass i administrasjonsutvalget som motytelse fra Frp.