Tildelt Rogfast-kontrakt verdt rundt 183 millioner

Illustrasjon: Statens vegvesen

Illustrasjon: Statens vegvesen

Artikkelen er over 1 år gammel

NCC er tildelt den første tunnelkontrakten på E 39 Rogfast.

DEL

BOKN: NCC opplyser i en pressemelding at kontrakten er en totalentreprise der de skal prosjektere og drive en to kilometer lang sidetunnel fra Arsvågen – ikke langt fra den nordre enden av hovedtunnelen.

Denne skal brukes til massetransport under byggingen av hovedløpene og blir senere ventilasjonstunnel når Rogfast åpner. Sidetunnelen er i to løp.

LES OGSÅ:

I pressemeldingen skriver NCC at prosjektet også omfatter opprustning av Arsvegen, prosjektering og etablering av pumpeledning, VA grøft og framføring av rørtrasé for høyspentkabler i Arsvegen.

Etablering av riggområde på Lappland, samt masseutskiftning av anvist område på Laupland.

Planlagt byggestart for prosjektet er ved årsskiftet 2017/2018 og skal være ferdigstilt innen 15. mars 2019.

NCC opplyser at de vil i hovedsak benytte egne ansatte til tunneldriving. Verdien på kontrakten er rundt 183 millioner kroner.

LES OGSÅ:

LES OGSÅ:

LES OGSÅ:

Artikkeltags