Ingen veit kva som skjuler seg bak denne døra

Prestebustaden Malmanger prestegard husar eit aldri så lite mysterium.