BOLIGMARKEDET: Salgsprisen for nye boliger økte med 1,7 prosent i tredje kvartal sammenlignet med andre kvartal. Sammenligner man derimot prisene på nye hus og leiligheter med tredje kvartal i fjor, var økningen 4,7 prosent.
 

Balanse

For nybygde eneboliger var det en svak nedgang, med 0,4 prosent, i tredje kvartal sammenlignet med andre kvartal.

Den største prisveksten var for nye leiligheter og småhus, om man holder eneboliger utenfor. Her var økningen på 5,4 prosent om man sammenligner tredje kvartal 2018 og tredje kvartal 2017. Sammenligner man utviklingen fra andre kvartal til tredje kvartal i år, har prisen på salgstidspunktet økt med 2,5 prosent.

– Utviklingen i markedet for nye boliger reflekterer at balansen mellom tilbud og etterspørsel er bedre enn på lang tid, mener administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Nedgang

Fra Boligprodusentenes Forening opplyses det at den totale mengden nye boliger som ble solgt er på samme nivå som i fjor.

Hittil år er det en nedgang i salget av eneboliger med minus 4 prosent og småhus med minus 11 prosent. Samtidig er det solgt 8 prosent flere nye leiligheter enn på samme tid i fjor.

De siste 12 månedene er det til sammen solgt 27. 777 boliger. Dette er 2 prosent under nivået for et år siden. Samme periode er det igangsatt bygging av 28.126 boliger. Det er 9 prosent under nivået for et år siden, opplyser administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentenes Forening.

For brukte boliger økte prisene med 3 prosent sammenlignet med tredje kvartal i fjor, viser det nye tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB).