Naboer: – Det kom store flammer fra huset

Var en periode nervøse for at brannen skulle spre seg.