Seks personer kom seg ut av brennende hus

Det var seks personer som oppholdt seg i Åsbygata 17 da brannen startet tirsdag morgen.